Запослени

У раду са корисницима ангажовани су стручни радници (дефектолози, психолози, социјални радници, логопеди) и стручни сарадници (радни терапеути)  и сарадници (медицински техничари, неговатељи).
Стручни радници Центра поседују лиценце за обављање основних стручних послова социјалне заштите и дужни су да се усавршавају у складу са законом, што подразумева континуирано праћење развоја теорије и праксе социјалне заштите и стицање знања и вештина који унапређују процес заштите и подршке корисника.