Енигматски свет чула

 

Носилац програма:

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Шекспирова 8, Београд

office@centarbgd.org.rs
Tel. +381.11.745.00.67

Контакт особа:
Др Милица Милићевић
e-mail: milica.jacevski@centarbgd.org.rs

АУТОРИ ПРОГРАМА:
др Милијана Селаковић, неуропсихијатар; Наташа Досевска, психолог; Лидија МИтровић, дефектолог

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:

 • Освешћивање функционисања појединачних чула
 • Упознавање са неуролошким основама сензорне интеграције и симптомима сензорне дисфункције
 • Примена сазнања о сензорној интеграцији и дисфункцији на разумевање клиничке слике специфичних сметњи и поремећаја
 • Упознавање са појединим од средстава рада (мултисензорно окружење)
 • Савладавање процене сензорних карактеристика

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ:

Програм се састоји од следећих 6 целина:

 • Чула
 • Неуролошке основе процеса сензорне интеграције и дисфункција сензорне интеграције
 • Сензорна дисфункција и специфични поремећаји
 • Мултисензорно окружење
 • Процена сензорног функционисања
 • Однос терапеут – корисник

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ:

Подршка маргинализованим друштвеним групама (инвалиди).

КОМПЕТИЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА:

 • Препознавање знакова сензорне дисфункције
 • Повезивање са општим нивоом – функционисање детета
 • Планирање активности третмана

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ:

Трајање програма: два дана / 15 сати
Број учесника у групи : 20