Enigmatski svet čula

 

Nosilac programa:

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
Šekspirova 8, Beograd
office@centarbgd.org.rs
Tel. +381.11.745.00.67

Kontakt osoba:
Dr Milica Milićević
e-mail: milica.jacevski@centarbgd.org.rs

AUTORI PROGRAMA:
dr Milijana Selaković, neuropsihijatar; Nataša Dosevska, psiholog; Lidija MItrović, defektolog

CILJEVI PROGRAMA:

 • Osvešćivanje funkcionisanja pojedinačnih čula
 • Upoznavanje sa neurološkim osnovama senzorne integracije i simptomima senzorne disfunkcije
 • Primena saznanja o senzornoj integraciji i disfunkciji na razumevanje kliničke slike specifičnih smetnji i poremećaja
 • Upoznavanje sa pojedinim od sredstava rada (multisenzorno okruženje)
 • Savladavanje procene senzornih karakteristika

PROGRAMSKI SADRŽAJI:

Program se sastoji od sledećih 6 celina:

 • Čula
 • Neurološke osnove procesa senzorne integracije i disfunkcija senzorne integracije
 • Senzorna disfunkcija i specifični poremećaji
 • Multisenzorno okruženje
 • Procena senzornog funkcionisanja
 • Odnos terapeut – korisnik

OBLAST NA KOJU SE PROGRAM ODNOSI:

Podrška marginalizovanim društvenim grupama (invalidi).

KOMPETICIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA:

 • Prepoznavanje znakova senzorne disfunkcije
 • Povezivanje sa opštim nivoom – funkcionisanje deteta
 • Planiranje aktivnosti tretmana

TRAJANJE PROGRAMA OBUKE:

Trajanje programa: dva dana / 15 sati
Broj učesnika u grupi : 20