Исхрана

Исхрана

Правилна исхрана је један од главних услова за очување здравља, правилан телесни раст и душевни развој, спречавање болести…То је уравнотежена, разноврсна и избалансирана исхрана.

Стручно организовање и пружање правилне исхране предствља значајан задатак и важан сегмент у установама Центра што се обезбеђује применом одговарајућих норматива током израде јеловника.

Планирањем јеловника поштују се потребе у градивним, енергетским и заштитним материјама. Јеловник се доноси на недељном нивоу и усклађен је са енергетским и хранљивим вредностима оброка.

Исхрана у Центру реализује се кроз четири оброка: доручак, ручак и две ужине.

Нутрициониста учествује у изради јеловника у складу са развојним, здравственим и верским потребама корисника.

Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити дневног боравка врши контролу  неуролептичких карактеристика намирница, узорковање хране, контролу дстрибуције и поделе оброка.