Dnevni boravak u Šekspirovoj dobio senzornu sobu

Датум објаве: 23.11.2021.

Dnevni boravak u Šekspirovoj dobio senzornu sobu

Korisnicima dnevnog boravka u Šekspirovoj ulici od danas je na raspolaganju nova senzorna soba. Ova soba je interaktivna s odgovarajućom opremom koja potpomaže stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. Pogodna je za osobe sa autizmom, senzornim oštećenjima, fizičkim invaliditetom, intelektualnim smetnjama. Senzorna soba postoji u ukupno devet objekata dnevnih boravaka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju – Šekspirova, Diljska, Sunce, Borska, Kornelije Stranković, Lazarevac, Sopot, Stari grad i Predah smeštaj.

Predmetnim radovima u senzornoj sobi zidovi i podovi su obloženi mekanim oblogama, strunjačama i jastucima i postavljene su sve neophodne instalacije za nesmetano funkcionisanje senzorne sobe kao celine. U ovoj sobi se sprovodi tretman senzorne integracije, stimulisanje čula, čime se doprinosi razvoju senzornih funkcija, relaksaciji, oslobađanju napetosti. Tretman se sprovodi individualno, kreira se atmosfera koja je potpuno bezbedna, koja nudi sigurnost i opuštanje. Korisnik se polako uvodi u rad, izrađuje se program, određuje dužina tretmana i dinamika rada prema potrebama korisnika i sa specifičnim ciljevima. Programske aktivnosti usluge dnevnog boravka realizuju se u skladu sa karakteristikama i procenom potreba korisnika.

– S posebnom pažnjom Grad prati i unapređuje razvoj sistema socijalne zaštite. Podrška ranjivim socijalnim grupama, kao što su osobe sa smetnjama u razvoju, snažna je i kontinuirana. Na teritoriji grada, na 15 lokacija Centar pruža uslugu dnevnog boravka kojom je obuhvaćeno više od 600 korisnika. Nastojimo da vreme koje naši korisnici provode u dnevnim boravcima učinimo što prijatnijim i da im unapredimo kvalitet života pomoću održavanja i razvijanja socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština. U skladu s tim smo omogućili da se u okviru objekata u kojima se pruža usluga dnevnog boravka nalazi i senzorna soba. Radovi na formiranju senzorne sobe u postojećem objektu Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Šekspirova” su izvršeni u proteklih mesec dana, a za navedene namene je izdvojeno  skoro dva miliona dinara. U ovom dnevnom boravku u Šekspirovoj upisano je više od sto korisnika – rekla je Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu.

Izvor: Beoinfo