Novi telefonski brojevi DB Šekspirova

Datum objave: 04.02.2013.

Rukovodilac – tel / fax: +381.11.367.27.65
Dežurni: +381.11.367.27.66
Stručni saradnici: +381.11.367.27.67