Pravo na besplatno parkiranje

Датум објаве: 12.02.2013.

Pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima na teritoriji grada Beograda mogu, između ostalih, ostvariti građani ili njihovi roditelji, staratelji ili hranitelji, po osnovu:

  • Višestrukih smetnji u razvoju i autizma
  • Trajnog oštećenja donjih ekstremiteta – najmanje 80%
  • Gubitka vida na oba oka – 100%, odnosno smanjenja obostranog vida – 90%

Sl. list grada Beograda 51/2011.

parking

Detaljnije…