Predavanje – Komunikacija u procesu rada

Датум објаве: 13.02.2015.

Predavanje - Komunikacija u procesu rada

U prostorijama Dnevnog boravka „Kornelije Stanković“ psiholog Centra Goran Bogdanović održao je predavanje na temu „komunikacija u procesu rada“. Na predavanju je bilo reči o teorijskom određenju pojma komunikacije, o pitanjima sadržaja, forme, kanala i pravaca komunikacije. Poseban akcenat predavanja bio je na konfliktima u procesu komunikacije među zaposlenima, identifikovanje najznačajnijih izvora konflikata na radnom mestu, te praktične smernice kako preduprediti javljanje konfliktnih situacija. Na kraju predavanja usledila je kraća diskusija među učesnicima. Učesnicima predavanja podeljeni su i upitnici čiji će rezultate psiholog predavač interpretirati i prezentovati zaposlenima.

Ovo je jedna u nizu internih edukacija koje će se održavati u Centru. Učesnici predavanja bili su zaposleni Dnevnog boravka „Kornelije“. Predavanju je prisustvovao i v.d. direktora Centra Petar Jordanov.

Preuzmite materijal sa predavanja.