Promocija projekta „Budi heroj“

Датум објаве: 13.02.2013.

Promocija projekta "Budi heroj"

Dnevni boravak Obrenovac je zajedno sa Volonterskim servisom GO Obrenovac 24. Maja 2012. godine, u Tehničkoj školi u Obrenovcu, održao prezentaciju programa „Budi heroj“. Prisutnim đacima se prvo obratio Duško Krstić, rukovodilac kancelarije za mlade koji ih je upoznao sa osnovnom idejom projekta. Nakon toga đacima su se obratile Jugoslava Zajić, rukovodilac DB Obrenovac i Ana Važić, psiholog koje su održale kratku prezentaciju o dnevnom boravku, aktivnostima koje se u njemu sprovode i korisnicima. Posebna pažnja posvećena je ilustrovanju saradnje koju je DB Obrenovac uspešno ostvario sa volonterima u proteklom periodu. Prikazan je način angažovanja volontera u boravku i ilustrovane aktivnosti u kojima su volonteri učestvovali. Takođe, podvučen je značaj uloge volontera u podizanju kvaliteta funkcionisanja u okviru boravka.

Priliku da ispred korisnika DB Obrenovac izrazi svoje mišljenje i osećanja vezano za učešće volontera imao je Dalibor Živković. On je sa đacima Tehničke škole podelio utiske koje nosi iz različitih aktivnosti. Takođe, violonterka Jovana Matić je ispred ostalih volontera iznela svoje utiske i podelila sa đacima iskustva koja je stekla volontirajući u našoj ustanovi. O uspehu prezentacije svedoče mnogobrojna pitanja koja su đaci postavili Daliboru i Jovani, ali i Dušku Krstiću vezano za način na koji se mogu prijaviti da volontiraju. Takođe, nekoliko đaka je po završetku prezentacije prišlo rukovodiocu DB Obrenovac sa željom da se odmah prijave i već od ponedeljka započnu sa angažovanjem u boravku.

Prezentacija projekta – TV MAG Obrenovac