„Predah“ u DB Borska i DB Barajevo

"Predah" u DB Borska i DB Barajevo

Udruženje građana „SELF“ u saradnji sa Centrom realizuje projekat „Predah usluge za osobe sa smetnjama u razvoju“ u Dnevnim boravcima Centra Barajevo i Borska, namenjen zbrinjavanju osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u toku vikenda (ukupno 10 vikenda, po 5 vikenda za svaki objekat). Realizacija projekta je započela u Julu ove godine a završava u Novembru.

Ciljna grupa su korisnici uzrasta od 6 do 40 godina iz ovih boravaka. Cilj projekta je: poboljšanje kvaliteta života porodica osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju, prevencija institucionalizacije, podrška deci iz Udruženja MNRO lokalne zajednice (deca koja nisu korisnici usluga Dnevnog boravka). Produžen dnevni i višednevni boravak, kao i vikend program, pripremaju korisnike za samostalan život uz podršku i promovišu servis usluga za roditelje, kao neophodnu podršku porodici. Predviđene usluge poštuju holistički pristup, individualizovane su i prilagođene konkretnim potrebama , zahtevajući visoko učešće korisnika u svim fazama planiranja i realizacije projekta.

Uz korišćenje svih postojećih resursa partnera, projekat povećava nivo profesionalne kompetentnosti i efikasnosti pružalaca usluga u skladu sa usvojenim principima reforme socijalne zaštite, a u funkciji unapređenja kvaliteta života korisnika.

Vikend boravak počinje u petak prijemom korisnika od 18.00 do 19.00 časova, a završava se u nedelju u popodnevnim časovima preuzimanjem korisnika od strane roditelja.