Превоз

Превоз

Превоз корисника Центра обухвата превоз корисника од места становања корисника до дневног боравка и назад, и регулисан је Процедуром о реализацији услуге организованог превоза Центра. Превоз корисника у инвалидским колицима реализује се специјализованим комби возилом.

Групни превоз корисника Центра се реализује уз присуство пратиоца, запосленог Центра.

Трасе линија и стајалишта усклађени су са саобраћајно-техничким условима и Зконом о безбедности саобраћаја. Превоз се врши у складу са редом вожње са полазним и долазним временом за свако стајалиште.

Родитељ/старатељ упозанје се са редом вожње, полазним и долазним временом за свако стајалиште.