Prevoz

Prevoz

Prevoz korisnika Centra podrazumeva prevoz korisnika od mesta stanovanja korisnika do dnevnog boravka i nazad, i regulisan je Procedurom o realizaciji usluge organizovanog prevoza Centra.

Prevoz korisnika se realizuje uz prisustvo pratioca, zaposlenog Centra.

Trase linija i stajališta usklađeni su sa saobraćajno-tehničkim uslovima i Zakonom o bezbednosti saobraćaja.