Projekat „Budi heroj“ u Obrenovcu

Projekat "Budi heroj" u Obrenovcu

Volonterski servis kancelarije za mlade Uprave gradske opštine Obrenovac i Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju Obrenovac potpisali su protokol o saradnji 16. Novembra 2011. U okviru ovog protokola započeto je sa realizacijom projekta „Budi heroj“. Osnovni cilj ovog projekta je angažovanje mladih ljudi u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju čime bi se potpomogla senzibilizacija javnosti na probleme ove populacije, a volonterima pružila mogućnost da steknu znanja i veštine vezano za rad u ovoj oblasti.

Program je realizovan u partnerstvu između Volonterskog servisa Srbije Mladih istraživača Srbije i GO Obrenovac, a podržan je od strane Saveza za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Republike Srbije.Program je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva omladine i sporta.

23.Februara 2012. započeto je sa prvom fazom angažovanja volontera u prostorijama DB Obrenovac. Tom prilikom volonterima su se predstavili rukovodilac DB Jugoslava Zajić i psiholog Ana Važić, a zatim je održana kratka edukacija čija su tema bile smernice u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju. Edukaciji su prisustvovali i Duško Krstić, rukovodilac kancelarije za mlade i Marija Trbojević, koordinator VLS. Volonteri su imali priliku da popune upitnike u sklopu longitudinalnog istraživanja čiji je cilj provera uticaja volontiranja na psihofizičko blagostanje volontera. Njima je takođe predočen i model po kome će se voditi evidencija i evaluirati njihov rad sa korisnicima.

Nakon toga, volonteri su upoznati sa strukturom i oragnizacijom ustanove kao i aktivnostima koje se u DB sprovode. Posetili su sve grupe korisnika gde su imali prilike da se upoznaju sa korisnicima i dobiju detaljnije informacije o njihovim pojedinačnim kapacitetima i interesovanjima.

Dobijene informacije volonteri su iskoristili u usavršavanju u praktičnim aktivnostima što im je omogućuilo da se brzo uključe u programske aktivnosti i opredele za sferu u kojoj žele da budu angažovani. Volonteri su uključeni u sprovođenje radionica psihoritmike, muzičku radionicu, kreativne radionice (izrada kolaža, maski, ukrasnih predmeta, lutaka za lutkarsko pozorište, radionica stripa) i učestvuju u svim vaninstitucionalnim aktivnostima (socijalizacija, izložbe, sportski dani, hortikulturna terapija). Čitav proces volontiranja je od početka do kraja stručno vođen od strane Stručnog tima i matičnih defektologa ustanove.