Стручни рад

Мултидисциплинарна процена способности корисника, процена интезитета неопходне подршке, индивидуално планирање програмских активности, оспособљавање за што самосталнији и независнији живот, усвајање социјалних вештина, дружење са вршњацима и рекреација, подстицање креативног изражавања,  само су неки од задатака Установе у остваривању рехабилитације особа са сметњама у развоју.

Стручним приступом дефектолога, логопеда, психолога, социјалних радника, наставника фискултуре, радних терапеута, како и радом медицинског и неговатељског особља, пружа се квалитетна услуга корисницима, са циљем развоја њихових потенцијала.

 

 

 

Координатор стручног рада:

Др Милица Милићевић, лекар

e-mail: milica.jacevski@centarbgd.org.rs