CJN 4/18 – Nabavka električne energije po partijama

Datum objave: 24.07.2019.

CJN 4/18 Nabavka električne energije po partijama – centralizovana nabavka.

 

Obaveštenjea o zaključenju ugovora