Javna nabavka dobara 20/14

Datum objave: 15.08.2014.

Javna nabavka dobara-  nabavka električne energije, J.N. br. 08/14.