JN 03/14 – Kupovina namirnica po partijama O.J. Stacionar za decu i omladinu obolelu od autizma

Датум објаве: 01.11.2013.

Javna nabavka broj 03/14 – Kupovina namirnica po partijama, za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, O.J. Stacionar za decu i omladinu obolelu od autizma u Beogradu, Autoput bb.

OBAVEŠTENJE:
Obaveštavamo potencijalne ponudjače da će otvaranje ponuda, zbog državnog praznika, biti pomereno za 12.11.2013. godine u 10:30 časova.
Naručilac

Konkursna dokumentacija:
STACIONAR NAMIRNICE UPUTSTVO

Prilog – tabele po partijama:
I Riba 2014.
II Hleb 2014.
III Meso 2014.
IV kolonijal 2014.
V Voce i povrce 2014.
VI Mleko i mlecni proizvodi 2014.

Izmena konkursne dokumentacije:
I Riba 2014. izmenjena
VI Mleko i mlecni proizvodi 2014. izmenjena

Pitanja i odgovori

Pitanje:
Da li da se uz voće i povrće kome nije sada sezona navedeni dokumenti dostavljaju uz isporuku, ili kako…? (misli se na deklaracije o ispravnosti namirnica)
Odgovor:
Upućujemo vas na str. 7 Uputstva gde stoji: „Dokaz iz tačke 6., 7. i 8. Ponudjač dostavlja u formi neoverene kopije za jedno (po izboru) od dobara iz specifikacije partije za koju konkuriše.“ Smisao je da se dostavi dokaz (za bilo koji artikal, bilo kog datuma) iz kog se vidi da ponudjač ima mogućnost da pribavi ove dokaze prilikom isporuka robe, ukoliko mu bude dodeljen ugovor.