JN 04/19 Nabavka opreme za dnevne boravke po partijama

Датум објаве: 27.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN 04/19 Nabavka opreme za dnevne boravke po partijama. Odluka o dodeli ugovora. Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora JN 04/19. Odluka o delimičnoj obustavi postupka JN 04/19 Nabavka opreme za dnevne boravke po partijama za Partiju 1 – Nabavka računarske i elektro opreme za računarsku radionicu Predah.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora JN 04/19

Odluka o delimičnoj obustavi postupka za Partiju 1 – Nabavka računarske i elektro opreme za računarsku radionicu Predah.