JN 05/16 Kupovina naftnih derivata-evro dizel i benzin za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Датум објаве: 21.02.2016.

Konkursna dokumentacija i poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku 05/16 Kupovina naftnih derivata-evro dizel i benzin za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.