JN 09/16 – Kupovina namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima dnevnih boravaka Centra i O.J. Ustanova za decu i mlade-Dom, po partijama

Датум објаве: 12.05.2016.

Konkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku JN 9/16 Kupovina namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima dnevnih boravaka Centra i O.J. Ustanova za decu i mlade-Dom, po partijama.

Konkursna dokumentacije -Namirnice

Poziv

ODLUKA 09-16