JN 21/17 – Nabavka električne energije za potrebe O.J. Ustanova za decu i mlade.

Датум објаве: 23.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 21/17 – Nabavka električne energije za potrebe O.J. Ustanova za decu i mlade. Odluka o dodeli ugovora.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora