JN 22/15 Radovi-Sanacija sanitarnih čvorova u objektu O.J. Ustanova za decu i mlade

Датум објаве: 17.11.2015.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacijza javnu nabavku JN 22/15 Radovi- Sanacija sanitarnih čvorova u objektu O.J. Ustanova za decu i mlade.

 

Poziv Za Podnosenje Ponude

 

KD Sanitarni radovi Stacionar

 

ODLUKA