JN 24/17 – Nabavka namirnica za poterbe pripreme obroka korisnicima O.J. Ustanova za decu i mlade

Датум објаве: 12.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda i konkurnsa dokumentacija JN 24/17 – Nabavka namirnica za poterbe pripreme obroka korisnicima O.J. Ustanova za decu i mlade, Autoput bb, na period od godinu dana, po partijama.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkurnsa dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora