JN 7/17 – Nabavka sredstava za održavanje opšte i lične higijene za potrebe korisnika Centra

Датум објаве: 18.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 7/17 – Nabavka sredstava za održavanje opšte i lične higijene za potrebe korisnika dnevnih boravaka Centra i O.J. Ustanova za decu i mlade – DOM.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora