Dan socijalne pravde obeležen u DB Sunce

Датум објаве: 23.02.2015.

Dan socijalne pravde obeležen u DB Sunce

Korisnici Centra, Dnevnog boravka Sunce obeležili su 20. februara Međunarodni dan socijalne pravde. Gosti sa kojima je zajednički obeležen ovaj dan, bili su stari iz Dnevnih centara i klubova Gerontološkog centra Beograda, sa socijalnim radnikom, đaci – članovi đačkog parlamenta, direktorka, psiholog, pedagog Osnovne škole „Dragan Lukić“ i komšije, koji su rado došli da zajedno sa nama obeleže ovaj dan.

Gosti su se uključili u redovne aktivnosti korisnika našeg Dnevnog boravka: sportske aktivnosti u sali za fizičko, u kompjuterskoj i likovnoj radionici, senzornoj sobi, kabinetu domaćinstva. Susret je izazvao veliko zadovoljstvo svih prisutnih, te će se saradnja nastaviti.

„Ovaj dan nam je važan da nas podseti da smo svi isti: stari i mladi, siromašni i bogati, bolesni i zdravi. Svi imamo jednake šanse. Nadamo se da ćemo jednog dana ovaj dan proslavljati bez razlika, jer smo svi isti“ – rekli su u prisutni u DB „Sunce.“