Dani defektologa 2013

Датум објаве: 21.02.2013.

Dani defektologa 2013

Od 9. Do 12. Januara, u organizaciji Društva defektologa Srbije, održan je u Subotici tradicionalni stručni skup sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa“.

Tema skupa bile su novine u defektološkoj nauci i praksi sa ciljem da se razmenom iskustva unapredi rad, razmene stručna znanja i korisnicima i učenicima obezbedi sveobuhvatniji tretman i bolji i kvaliteniji život kroz podršku inkluzivnim procesima u društvu.

Takođe, cilj skupa je i definisanje statusa defektologa u procesu društvenih promena, reformi i nove zakonske regulative.

Stručnjaci naše Ustanove predstavili su svoje iskustvo i angažovanje sledećim radovima:

  • Školsko zvono kroz sličnosti i razlike – Štetin G., Marinković LJ., Govedarica V., Nikitović M.
  • Socijalna integracija korisnika Dnevnog boravka – primeri dobre prakse – Vidojević M., Urošević D., Stojanović M.
  • Socijalna integracija korisnika sa autizmom u Dnevnom boravku u Lazarevcu – Milić LJ.
  • Stavovi lokalne zajednice na teritoriji opštine Rakovica prema osobama sa intelektualnim teškoćama – Busnić LJ., Bilbija M.
  • Uticaj volontiranja u DB Obrenovac na stavove volontera i njihovo psihološko blagostanje – Zajić J., Važić A.
  • Primena programa rehabilitacije putem pokreta i uticaj na smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja kod osoba sa intelektualnim teškoćama – Vuković V., Bilbija S.
  • Problem poremećaja spavanja kod osoba sa autizmom u Dnevnom boravku – Vuković M., Todorović I.
  • Iskustvo učenika `Ruđer Bošković` gimnazije nakon uspešne inkluzivne saradnje i druženja sa korisnicima Dnevnog boravka Čukarica – Nikolić S., Štetin G., Govedarica V.
  • Inkluzivni procesi kroz stvaralačke sposobnosti korisnika – Pajović D., Ivanović J.

Za razvoj defektološke teorije i prakse, rezultate u radu i uspeh u učenju, fond `Miodrag Matić` dodelio je priznanja i nagrade pojedincu, ustanovi, štićeniku-učeniku i studentu koji su postigli najbolje rezultate u protekloj godini.