Dani defektologa 2015.

Датум објаве: 21.01.2015.

Dani defektologa 2015.

Od 14. do17. januara 2015. u Kragujevcu je održan stručni skup defektologa iz Srbije i zemalja regiona u organizaciji Društva defektologa Srbije.

Glavna tema skupa, sa preko 300 učesnika, bila je posvećena deci i učenicima sa teškim i kombinovanim smetnjama i osobama sa invaliditetom, a ostala problematika bila je obrađena na sekcijskim prezentacijama, radionicama i tribinama tokom seminara. Brojni su bili radovi iz prakse sa ciljem unapređenja rada i razmene iskustava, prikazivanja primera dobre prakse, novih metoda rada kao i primene novih asistivnih tehnologija u neposrednom radu.

Stručnjaci naše Ustanove predstavili su svoja dostignuća i iskustva radovima:

  • „Dnevni boravak kao sistemska podrška uključivanju korisnika sa kombinovanim smetnjama u nastavni proces“ Žutobradić J., Babić-Popović B., Mitrović T.
  • „Socijalna inkluzija kroz interaktivne radionice“ Vidojević M., Kažanegra T., Urošević D.
  • „Umetnost bez granica“ Tomović D., Vukić J., Milić Lj., Pavlović S.
  • „Pozorište kao vid integracije osoba sa ometenošću“ Blagajić S., Vilimanović O.
  • „Saradnja sa roditeljima-prevazilaženje i ciljno rešavanje problema kao primer dobre prakse“ Ristivojević S.
  • „Problematično ponašanje kao jedan od razloga smeštaja deteta sa posebnim potrebama u ustanovu stacionarnog tipa“ Ručnov V.
  • „Uticaj rane intervencije na integraciju osoba iz autističnog spektra“ Dražić S., Vilimanović O.
  • „Značaj sprovođenja senzornog tretmana kod osoba sa autizmom“ Novaković N.
  • „Savremeni koncept servisa socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom“ Bilbija M., Mihailović S.
  • „Osoba sa autizmom i njen stres“ Vuković M.

Za razvoj defektološke teorije i prakse, rezultate u radu i uspeh u učenju, fond „Prof. dr Miodrag Matić“ dodelio je priznanja i nagrade pojedincu, ustanovi, korisniku-učeniku i studentu koji su postigli najbolje rezultate u protekloj godini.

Preuzmite stručne radove ovde.