Dani defektologa 2016.

Датум објаве: 01.03.2016.

Dani defektologa 2016.

Na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu od 11.-14. 02. 2016. održan je stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem  „ Dani defektologa 2016“  u organizaciji društva defektologa Srbije. Centralna tema skupa glasila je „Modeli defektološke podrške u savremenoj praksi“ što je omogućilo temeljnu analizu i prezentaciju trenutnog stanja u oblastima delovanja struke, ali i postavljanje novih standarda u radu.

 

Stručnjaci naše Ustanove predstavili su svoja dotignuća i iskustva radovima:

 

1.       „Situaciono disfunkcionalana porodica i promene u ponašanju kod autističnih osoba“ Ivana Mladenović, Tatijana Kažinegra, Danijela Urošević, Nevena Grbić, Predrag Trudić

2.       „Primena dramskih tehnika u tretmanu osoba sa smetnjama u razvoju“ Jelena Vukić, Ljiljana Milić, Dragana Tomović

3.       „Radionica biblioteka“ Milena Žigić, Ivana Milovanović

4.       „Autizam- vežbom do spoznaje“ Mirko Ovuka

5.       „Modeli podrške osobama sa smetnjama u razvoju u sistemu socijalne zaštite i uloga defektologa u kreiranju programa podrške“ Neda Novaković, Marina Vidojević

6.       „Individualni plan podrške za korisnike dnevnog boravka i uloga defektologa u stručnom postupku“  Sandra Bilbija, Mirjana Bilbija

7.       „Pantomima-prirodni način izražavanja osoba sa oštećenim sluhom“ Sonja Blagojević, Ružica Karić, Mirjana Atanasković

 

Za razvoj defektološke teorije i prakse, rezultate u radu i uspeh u učenju, fond “Prof. dr Miodrag Matić” dodelio je priznanja i nagrade pojedincu, ustanovi, korisniku-učeniku i studentu koji su postigli najbolje rezultate u protekloj godini.
Ove godine, prestižno priznanje dodeljeno je kolegi Mikailu Kijanoviću, doskorašnjem koordinatoru stručnog rada Centra, u penziji.

 

Apstrakti radova – preuzimanje

Apstrakti Centar 2016