Dar

Датум објаве: 21.01.2015.

Dar

U ponedeljak, 19. januara, održano je interaktivno okupljanje u Ustanovi kulture „Vuk Karadžić“. U cilju nastavka uspešne saradnje sa pozorišnim i filmskim glumcem Svetislavom Goncićem, roditelji i kolektiv DB „Čukarica“ pozvani su da pogledaju predstavu „DAR“ Milene Đorđević u režiji Miloša Đorđevića.

Goncić, sada u svojstvu upravnika pozorišta, koji je prepoznao potrebu da se javnost podrobnije informiše o životu porodica koje su suočene sa svim izazovima koje u sebi nosi autizam, ustupio je scenu ansamblu koji je osmislio predstavu. Nakon izvođenja predstave organizovana je tribina na kojoj su se razmenjivala iskustva. Svi, koji su neposredno saznali šta je razvojni poremećaj autističnog spektra, kao i svi zainteresovani tražili su odgovore na mnoge dileme koje ih muče, iznosili svoju zabrinutost i svojim iskustvom savetovali mlade porodice koje se tek suočavaju sa kvalitativno drugačijim životom.

Gledaoci su imali priliku i da se informišu o aktuelnim saznanjima vezanim za autizam od stručnih ljudi, kao i o realnoj mogućnosti inkluzivnog obrazovanja. Treba napomenuti da, iako predstava pripoveda o autističnom dečaku Kosti, ona odslikava život sve dece sa razvojnom ometenošću i njihove najbliže.

To je priča o ljubavi, različitostima i prihvatanju sebe i drugih. Kroz predstavu na nesvakidašnji, duhovit i dirljiv način, publika je mogla da se podseti da treba malo usporiti u životu i videti onog drugog pored sebe, razumeti ga, pomoći mu. Uči nas kako da prepoznamo dobrotu u sebi, a sve nas zajedno podseća na smisao našeg postojanja. Premijera je izvedena 10.decembra 2014.g. na Dan ljudskih prava i uvrštena je u redovni repertoar Ustanove kulture „Vuk Karadžić“

Obzirom da u našem Boravku pružamo usluge, pored ostalih korisnika, i korisnicima sa poremećajem autističnog spektra, rado smo se odazvali pozivu, i preporučujemo svim zainteresovanim kolegama i roditeljima drugih boravaka da pogledaju predstavu.