DB Obrenovac počeo sa radom posle saniranja štete od polava

Датум објаве: 27.11.2014.

DB Obrenovac počeo sa radom posle saniranja štete od polava

24. novembar – Šest meseci posle katastrofalne poplave u Obrenovcu, posle čišćenja i kompletnog renoviranja prostorija, Dnevni boravak u Obrenovcu počeo je da radi punim kapacitetom.

Zahvaljujući naporima Ustanove i zaposlenih, nesebičnoj pomoći donatora i velikoj podršci lokalne zajednice, GO Obrenovac, ova organizaciona jedinica Centra je stavljena u funciju i vratila se redovnim aktivnostima na zaštiti i pružanju socijalnih usluga korisnicima boravka i njihovim porodicama.

U narednom perodu, planira se potpuno opremanje i nabavka nedostajućih sredstava potrebnih za sprovodjenje svih programskih aktivnosti i unapređenje rada u Boravku.