Dragi gosti u DB Diljska

Датум објаве: 14.10.2013.

Dragi gosti u DB Diljska

U petak 11. oktobra, zaposlene i korisnike DB Diljska posetila je jedna grupa bivših korisnika koji sada pohadjaju DB Sunce.

Susret je započeo uz dosta emocija, mladići su odmah prilazili svojim nekadašnjim terapeutima i tražili da idu u svoje grupe. Ova poseta je bila lepa prilika da se napravi mala zabava u sali za fizičko.

Ovaj trend očuvanja kontakta negovaće se i nadalje.