Edukativna manifestacija o bezbednosti u saobraćaju u DB Sunce

Датум објаве: 01.10.2015.

Edukativna manifestacija o bezbednosti u saobraćaju u DB Sunce

Dnevni boravak Sunce i Internacionalna policijska asocijacija Srbije (IPA) su  organizovali manifestaciju pod nazivom „Karavan sporta, zabave i prijateljstva“ sa temom ,„Bezbednost u saobraćaju.“ Cilj ove manifestacije je bio da se, kroz druženje sa članovima sekcije IPA, korisnici Dnevnog boravka na zabavan način, kroz interaktivnu radionicu, edukuju o pravilnom i bezbednom ponašanju u saobraćaju. Korisnici su  kroz adekvatan program koji je pripremila Dramska i multimedijalna radionica pokazali gostima šta sami znaju o učešću u  saobraćaju.

IPA sekcija Srbije je formirana 2006. godine sa ciljem podsticanja razmene profesionalnog iskustva, podsticanjem prijateljstva policajaca između zemalja članica, poboljšanja odnosa između policije i javnog mnjenja, podsticanja socijalno-humanitarnih aktivnosti, podsticanja kulturno-sportske saradnje policajaca zemalja članica. Jako je značajan segment  socijalno-humanitarnih aktivnosti koje IPA organizuje i na tome se temelji saradnja sa našim Centrom.

Ova manifestacija će biti prva u nizu planiranih u okviru „Karavana“ i omogućiće realizaciju inkluzivnih radionica između članova Internacionalne policijske asocijacije i naših korisnika.