Hiporehabilitacija kao novi oblik terapije

Датум објаве: 01.02.2013.

Hiporehabilitacija kao novi oblik terapije

PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU CENTRA ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU I BEOGRADKOG CENTRA ZA HIPOREHABILITACIJU

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju- Beograd je 08.07.2010. god. potpisao Protokol o saradnji sa Beogradskim Centrom za Hiporehabilitaciju – BCH i Konjičkim klubom „Singidunum“, a u cilju sprovođenja i realizovanja programa hiporehabilitacije, akreditovanog od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srbije, sa korisnicima Centra. Beogradski Centar za hiporehabilitaciju – BCH sastavljen je od Tima visokoobrazovanih stručnjaka različitog profila (defektolog, logoped, specijalni pedagog, trener konjičkog sporta, lekar, fizioterapeut, radni terapeut), a osnovan od strane licenciranih voditelja hiporehabilitacije – Nade Isailović i Marine Vidojević. Grane hiporehabilitacije obuhvaćene ovim programom su hipoterapija, terapijsko jahanje i sportsko-rekreativno jahanje, koji ostvaruju svoje benefite prenošenjem trodimenzionalnih pokreta konja na korisnika.

Cilj je, ne samo da se potisnu maladaptivni oblici ponašanja, već i da se oni zamene konstruktivnim adaptivnim ponašanjem i veštinama. Tim BCH sprovodi program hiporehabilitacije na prostoru JP „Hipodrom Beograd“ te se, potpisivanjem protokola o saradnji sa Centrom, stiču uslovi da korisnici Centra iskuse sve benefite ovog inovativnog i međunarodno priznatog programa, što vodi poboljšanju psihofizičkog stanja osoba sa ometenošću. Potpisnici protokola su se saglasili da će se izvođenje programa hiporehabilitacije realizovati uz pomoć projekata i donacija. Dijagnostiku korisnika Centra će sprovoditi Tim BCH zajedno sa stručnjakom Centra dr. Draganom Jakovljević, specijalistom epidemiologije.