Izložba korisnika DB Obrenovac u Galeriji JP SKC Obrenovac

Датум објаве: 12.02.2013.

Izložba korisnika DB Obrenovac u Galeriji JP SKC Obrenovac

Iz izuzetne jednogodišnje saradnje sa JP „Studentski kulturni centar Obrenovac“, proistekla je ideja da se organizuje izložba radova korisnika DB Obrenovac, pa će u Galeriji JP SKC u Petak, 16. marta, u 13.00 časova biti otvorena izložba njihovih radova. Postavka radova će u galeriji biti izložena do 30.03.2012. Korisnici DB predstaviće se radovima koji su nastali u sklopu radno – okupacionih aktivnosti. Eksponati obuhvataju crteže, nakit od gline, predmete za svakodnevnu upotrebu i ručno pravljene sapune, a tehnike korišćene za njihovu izradu i oslikavanje su: kolaž, tempera, salvet tehnika, dekupaž, slikanje na platnu, pletenje i vez. Zadovoljstvo nam je da na ovaj način široj zajednici demonstriramo plod dobre prakse u radu sa osobama sa invaliditetom.

Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju Obrenovac je jedna od OJ Centra i pruža usluge iz oblasti socijalne zaštite osobama sa smetnjama u razvoju. U okviru DB Obrenovac korisnicima su dostupne različite vrste tretmana, a oni učestvuju i u različitim radno – okupacionim i kreativnim aktivnostima. Programom ustanove poseban naglasak se stavlja na socijalnu inkluziju korisnika u lokalnu zajednicu. To podrazumeva saradnju sa organizacijama i institucijama i obuhvata niz aktivnosti edukativnog, radno okupacionog, kulturnog, zabavnog i sportsko – rekreativnog karaktera.

U okviru programa socijalne inkluzije dana 23.03.2011. godine potpisan je protokol o saradnji sa JP SKC Obrenovac. Tako, korisnici DB jednom nedeljno posećuju izložbeni prostor SKC, učestvuju u radionicama zajedno sa đacima srednjih škola, posećuju predstave… Takođe, korisnici su imali priliku da se predstave svojim sugrađanima priredbom koje je bila izvedena na sceni SKC. Sve ove aktivnosti su značajno doprinele podizanju kvaliteta života korisnika i dovele do osetne senzibilizacije šire društvene sredine za njihove potrebe i mogućnosti.