Izložba Vukašina Ljuštine „Nema razlike“

Датум објаве: 19.02.2013.

Izložba Vukašina Ljuštine "Nema razlike"

Izložba fotografija „Nema razlike“ će se održati u galeriji SKC Obrenovac, 25.10.2012.

U 13:00 časova premijerno otvaranje je rezervisano za korisnike, rukovodioce i osoblje dnevnih boravaka i Centra (zbog radnog vremena objekata).

U 19:00 časova otvaranje izložbe za širu javnost

Izložba je plod višemesečne saradnje fotografa Vukašina Ljuštine i DB Obrenovac i obostrane želje da se ukaže na značaj integracije mentalno nedovoljno razvijenih osoba, senzibiliše šira društvena javnost na potrebe i ukaže na kapacitete ove populacije.

Pogledajte prilog „Happy TV“

Izložba fotografija „NEMA RAZLIKE“ – Vukašin Ljuština Četvrtak, 25. Oktobar 2012.
Galerija Doma Kulture u Obrenovcu. Otvaranje u 19h.

Vukašin Ljuština je šest meseci provodio po nekoliko sati u Dnevnom boravku za decu i omladinu ometenu u razvoju u Obrenovcu sa osnovnom idejom da izradi jedinstvene i autentične portrete korisnika ovog boravka. Na ovaj način on se senzibilisao na osobe koje provode svoje dane u ovom prostoru, upoznao se sa njihovim svakodnevnim problemima i gotovo kao nemi i neutralni svedok beležio brojne situacije, emocije i ponašanje korisnika. To konkretno znači da je svaki trenutak proveden sa njima iskoristio da uspostavi kontakt i bude prihvaćen, i istovremeno da deluje neutralno kako bi fotografskom kamerom zabeležio najbolje kadrove i portrete. Sam naziv projekta „Nema razlike“ dovoljno govori o karakteru i ciljevima Vukašinovog projekta. Osnovna ideja projekta jeste da se kroz umetničke fotografske portrete osoba ometenih u razvoju, lokalnoj zajednici približe problemi osoba ometenih u razvoju, sa osnovnim ciljem da se istakne činjenica da ne postoji razlika između ljudi kada govorimo o emocijama, duhovnom stanju i svakodnevnim aktivnostima. Projektom „Nema razlike“ autor želi da ukaže na važnost procesa inkluzije i integracije osoba sa intelektualnim teškoćama u društvene tokove i obrazovni sistem, kao i da portretisane pojedince predstavi lokalnoj zajednici bez želje da šokira javnost, već da izvrši neposrednu senzibilizaciju javnosti na korisnike Dnevnog boravka za mentalno nedovoljno razvijene osobe.

Ne možemo i empirijski tvrditi da nema razlike, ali u umetničkom i društvenom kontekstu, koji podrazumeva procese integracije, inkluzije i senzibilizicije, Vukašin je želeo da naglasi potrebu za shvatanjem da ne postoje razlike niti postoje razlozi za bilo kakve oblike diskriminacije među građanima. U vremenu i društvu u kojem živimo, veoma je važno podsticati sve oblike tolerancije, pošto se svakodnevno susrećemo sa različitim nivoima i oblicima diskriminacije prema individuama ili grupama koje su različite. U tom smislu je Vukašinov projekat društveno, kulturološki i umetnički angažovan, i tako ga treba doživljavati. Portret kao umetnička forma datira od najranijih perioda čovečanstva. Iako se izvodi u različitim medijima, portret ima zajedničke karakteristike i ciljeve, a to su predstavljanje karaktera, emocija, izgleda, fizičkog i duševnog stanja portretisanog. To često predstavlja težak zadatak za umetnika, naročito kada pred sebe postavi visoke ciljeve, u ovom slučaju da ukaže na nepostojanje razlika između mentalno nedovoljno razvijenih osoba i običnih ljudi. Vukašin je upravo to postigao u ovim fotografijama, a izložba koju Vam predstavljamo pokazuje samo jedan segment nastalih fotografija, najuspešnijih po autorovom izboru. U realizaciji ove izložbe i samog projekta veliku podršku i razumevanje pokazali su kako korisnici i njihove porodice, stručna lica Dnevnog boravka MNRO i rukovodilac Jugoslava Zajić.

U nadi da smo izložbom “Nema razlike” uspeli da publiku i posetioce podstaknemo na razmišljanje i ukažemo na činjenicu da su tolerancija i poštovanje različitosti važne tekovine civilizacije, ostavljamo Vas da uživate u ovim izvanrednim portretima.

Marija Vuković Biserko
Urednik likovnog i književnog programa SKC Obrenovac