„Javni čas crtanja“ na Kalemegdanu

Датум објаве: 06.02.2013.

"Javni čas crtanja" na Kalemegdanu

U Sredu 1. Juna, održan je „Javni čas crtanja“ na prostoru kalemegdanskog parka. U ovoj tradicionalnoj manifestaciji koju organizuje Društvo defektologa Beograda, u sklopu prolećne Smotre kulturno-zabavnih aktivnosti mladih sa ometenošću, pored škola i ustanova, učešće su uzeli i predstavnici naših organizacionih jedinica, i to: Doma za slušnooštećenu decu, db Diljska i db Šekspirova, oslikavajući komad asfalta bojama i oblicima posvećenim svom gradu – Beogradu.