„Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture“ – međunarodna konferencija

Датум објаве: 19.06.2015.

"Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture" - međunarodna konferencija

U petak, 19. juna 2015. održana je, u DKC-u, u Beogradu, međunarodna konferencija pod nazivom  „Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture“ sa  prezentovanjem značaja drame kao novim vidom metodološkog pristupa u usvajanju  znanja. Tema Кonferencije je uključivanje umetnosti i kreativnih metodičkih postupaka, posebno drame, u cilju modernizacije i aktuelizacije obrazovanja u Srbiji.Realizovana  je tako da su se programi simultano odigravali kroz više radionica i programa,kao i na više mesta, pa i van DKC-a, u okviru tašmajdanskog parka.

Članice Društva  za očuvanje, promovisanje i revitalizaciju starih zanata  –  „Čuvari zanata“  – Bojana Lukić i Sonja Ivanović Bulj, koje već godinu dana razvijaju kreativne potencijale naših korisnika obučavanjem u veštinama starih nacionalnih zanata i istovremeno pripremaju i predstavu „Carevo novo odelo“ u našem Boravku, su prepoznale njihove kvalitete i mogućnosti, ponudile su im učešće na Konferenciji.
Nakon što su prezentovale svoj rad,  čime su posetioci mogli da vide izradu dekorativnih predmeta tradicionalnim tehnikama (krojenje i šivenje,veženje, tkanje, čvoričanje, oslikavanje tkanine) koja podiže kvalitet života naših korisnika, uključile su ih, zajedno sa stručnim radnikom našeg Boravka Katarinom Radović,  u interaktivnu radionicu nazvanu „Higijena tela“. Kroz dramski izraz, prikazale su kako se aktivnim učešćem u usvajanju znanja, novi sadržaji najlakše  razumeju i usvoje, što posebno pogoduje osobama sa smetnjama u razvoju.

Nama, stručnim radnicima, vođeni pozitivnim iskustvom, preostaje da  maksimalno iskoristimo ovaj inovativni pristup u svom radu.