Nacionalna tradicija u Šiljakovcu

Датум објаве: 10.10.2017.

Nacionalna tradicija u Šiljakovcu

U saradnji sa KUD „Vranić“, a kroz realizaciju projekta „Pružam ti ruku“, zahvaljujući Violeti Mladenović u prostorijama našeg boravka, uspeli smo da se podsetimo nacionalne tradicije veza i tkanja, ali i da uživamo u izradi liciderskih srca.
Svi naši radovi biće predstavljeni na izložbi povodom dečije nedelje, u prostorijama Centra za kulturu u Vraniću 03.10.2017. godine.