Novi objekat i usluga „Predah“

Датум објаве: 13.02.2013.

Novi objekat i usluga "Predah"

Do kraja 2015. godine, na prostoru stare zgrade db Šekspirova, izgradiće se i opremiti nova organizaciona jedinica za povremeni smeštaj korisnika Centra, za čije je pripremne radove dobijena građevinska dozvola. Ova usluga podrazumeva povremeni kratkoročni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju da bi se obezbedio privremeni predah porodicama koje se o njima kontinuirano brinu kako bi imali mogućnost da se posvete drugim, neodložnim, obavezama ili da je iskoriste u slučaju bolesti ili potrebnog odsustvovanja od kuće.

Naime, u saradnji sa Skupštinom grada i Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, već šest godina se u db Šekspirova sprovodi projekat „Predah“ (povremeni i privremeni boravak), kao vrsta usluge i nivo podrške koja ima za cilj da spreči institucionalizaciju i obezbedi neophodnu podršku roditeljima kako bi njihovo dete sa smetnjama u razvoju ostalo da živi u svojoj porodici. Slični projekti (vikend program) sprovodili su se ili sprovode u db Diljska i Kornelije Stanković. S obzirom da je takvo rešenje pokazalo vrlo pozitivne efekte, pristupilo se koncipiranju i realzaciji nove usluge Centra.

Nova organizaciona jedinica u Šekspirovoj, prva ustanova ovakve vrste u Srbiji, moći će da primi do 55 korisnika, a pored smeštajnih, biće opremljena za radne i vaspitne sadržaje; imaće senzornu sobu, prostor za fizkalnu terapiju, fiskulturne aktivnosti, ambulantu, prostorije za odmor i relaksaciju, a sa korisnicima će raditi i brinuti stručno osoblje. Slične kapacitete, ali u manjem obimu, imaće i novoizgrađeni dnevni boravak „Sunce“ na Novom Beogradu.