Početak programa hipoterapije

Датум објаве: 06.02.2013.

U prvoj fazi, dvoje korisnika db Čukarica su uključeni u adaptacioni period programa hipoterapije koju sprovode defektolozi Nada Isailović i Marina Vidojević na prostoru JP „Hipodrom Beograd“. Ovaj program koristi konja i njegovo kretanje kao terapijski modalitet za ostvarivanje korisnih uticaja na osobe sa različitim vidovima ometenosti.

U zavisnosti od uspešnosti adaptacije na ovaj vid tretmana, i ostali korisnici će sukcesivno biti uključivani u ovaj program.

Pročitajte više o hiporehabilitaciji

Pogledajte video prilog