Pomoć GO Obrenovac boravku za MNRO

Датум објаве: 02.09.2014.

Pomoć GO Obrenovac boravku za MNRO

S obzirom na vanrednu situaciju u Obrenovcu i privremenu nemogućnost da DB Obrenovac zbrinjava svoje korisnike u objektu, Gradska opština Obrenovac obezbedila je minibus, vozača i gorivo za prevoz korisnika Boravka do DB Šekspirova u Beogradu u kojem je organizovan prihvat korisnika iz poplavljenog područja. 

Korisnicima je od 14. jula na ovaj način omogućeno da svakodnevno pohađaju Boravak, budu obuhvaćeni redovnim programima rada i učestvuju u manifestacijam i događanjima u gradu i koriste usluge socijalne zaštite.
GO Obrenovac je i ovaj put pružila podršku i pomoć svojim 'drugarima' iz Dnevnog boravak Obrenovac.