Poseta Centru iz Subotice i Osijeka

Датум објаве: 12.02.2013.

Poseta Centru iz Subotice i Osijeka

26. Marta, db Diljska i db Šekspirova bili su domacini koleginicama i kolegama iz škole „Žarko Zrenjanin“ iz Subotice i Udruge defektologa Osiječko-baranjske županije republike Hrvatske. Više od 50 posetilaca imalo je prilike da se upozna, neposredno i u razgovoru sa kolegama, upravnicima i rukovodstvom Centra, sa radom u ovim boravcima, principima i organizacijom rada, strukturom korisnika, ritmom dnevnih aktivnosti kao i uslovima i potrebama tretmana osoba sa autizmom i intelektualnim teškocama.