Poseta Četi konjanika

Датум објаве: 04.02.2015.

Poseta Četi konjanika

Korisnici DB Čukarica imali su zadovoljstvo da ih komandir Čete konjanika Živković povede u obilazak specijalno obučenih i treniranih konja 3. bataljona za specijalističku podršku u sastavu Policijske brigade. Konji se inače koriste i u terapiji dece sa smetnjama u razvoju (hipoterapija). Ovog puta konji sa posebnom namenom, obučeni za specijalne policijske zadatke, bili su dostupni korisnicima da ostvare neposredni kontakt sa njima, da ih dodirnu, upoznaju se sa načinom nege i održavanja, njihovim životnim navikama i potrebama. Korisnici su saznali da konji koje policajci jašu moraju biti mirni, snažni i izdržljivi. Svakodnevnom obukom održava se kondicija policajaca i službenih konja istovremeno. Korisnici su obogatili i svoje znanje i naučili da Srpska policija koristi konje od 1947.g. kada su osnovani Konjički eskadron narodne milicije u Beogradu i Konjička škola.

U opuštenom druženju sa komandirom Živkovićem i policajkom – konjanikom Mirom, uz prigodno posluženje, proveli su nekoliko sati. Ovaj oblik socijalizacije naših korisnika i integracije u lokalnu zajednicu naša je redovna vaninstitucionalna aktivnost i uvrštena je u nedeljni ritam planiranja aktivnosti Boravka.