Poseta Etnografskom muzeju

Датум објаве: 14.06.2013.

Poseta Etnografskom muzeju

U okviru procesa socijalizacije korisnika DB Obrenovac, kao redovna aktivnost, uvedene su posete Etnografskom muzeju u Beogradu. Stalna izložbena postavka „Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku“ izazvala je veliko oduševljenje korisnika našeg Dnevnog boravka. Cilj posete je da pored kvalitetnog druženja, korisnici upoznaju običaje srpskog naroda i svojstva tradicionalne odeće iz svih krajeva tadašnje države.

Na osnovu materijala za izradu odeće, kroja, nakita i ostalih dekorativnih detalja i predmeta, može se zaključiti o načinu života i delatnostima stanovnika. Tu sliku o raznovrsnosti etničke strukture predaka, upotpunjuju fotografije koje verno vraćaju u prošlost. Na osnovu asocijacija kustosa muzeja, korisnici su aktivno i uspešno učestvovali u pogađanju pojmova i predmeta tipičnih za narodnu tradiciju, uz punu podršku terapeuta i volontera iz Volonterskog servisa Obrenovac Mirjanom Jeremić.

Posredstvom DB Obrenovac, Centar ima potpisan Protokol o saradnji sa Etnografskim muzejom u čijim edukativnim izložbama i radionicama aktivno učestvuju korisnici svih OJ Centra.