Poziv evakuisanim korisnicima

Датум објаве: 22.05.2014.

Poziv evakuisanim korisnicima

Usled poplava i vanredne situacije u poplavljenim područjima, naši dnevni boravci u Obrenovcu i Lazarevcu neće do daljnjeg biti u mogućnosti da zbrinjavaju korisnike.

Pozivamo roditelje i staratelje korisnika ovih Dnevnih boravaka, a koji se nalaze u prihvatnim centrima na užoj teritoriji grada, da se jave upravi Centra na brojeve telefona 2682-278 i 2683-487 kako bi se organizovalo dnevno zbrinjavanje njihove dece u ostalim organizacionim jedinicama Centra.

Odmah po stvaranju uslova, intenzvno će se raditi na otklanjanju posledica poplave kako bi oštećeni dnevni boravci bili što pre dovedeni u funkciju.

Pored ovoga, 18 stručnjaka Centra (defektolozi, psiholozi i socijalni radnici) stavljeno je na raspolaganje Kriznom štabu i angažovano u prihvatnim centrima u Beogradskoj arenii, hali Pionir i hotelu Slavija na psihosocijalnoj podršci unesrećenima i radu sa decom sa smetnjama u razvoju.