Predstavljanje Centra na Sajmu “J=DNAKI”

Датум објаве: 29.10.2019.

Predstavljanje Centra na Sajmu “J=DNAKI”

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, po drugi put, organizovalo Sajam J=DNAKI  kao jednu u nizu inovativnih i afirmativnih aktivnosti koju Ministarstvo realizuje u neposrednom kontaktu sa građanima i koja doprinosi stvaranju inkluzivnog društva.

Sajam J=DNAKI je održan u periodu od 23. do 27. oktobra 2019. godine na Beogradskom sajmu, u hali 3A. Tokom Sajma su, kroz brojne radionice, izložbe, kulturno-umetničke programe, okrugle stolove i slično, osobe sa invaliditetom predstavile svoj rad i rad svih Saveza i udruženja i Ustanova za osobe sa invaliditetom iz cele Srbije, a učestvovali su i gosti iz zemalja regiona.

Naša Ustanova predstavila je svoju paletu aktivnosti za korisnike kroz pokazne radionice u kojima su mogli da učestvuju i posetioci Sajma.

Cilj sajma je informisanje javnosti o aktivnostima koje u okviru nadležnosti Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije – NOOIS sprovodi radi unapređenja kvaliteta života svih građana, kao i da da predstavi dosadašnje rezultete i primere dobre prakse zasnovanih na pristupu da su svi građani jednaki i sa ciljem da se i najosetljivije kategorije stanovništva predstave javnosti kao ravnopravni građani društva koje se gradi na principima jednakosti i uvažavanja različitosti.