Primena savremenih oblika sticanja znanja

Датум објаве: 20.04.2017.

Primena savremenih oblika sticanja znanja

S obzirom da  naša Ustanova prati napredak informacionih tehnologija, pa osim što su korisnicima dostupni digitalni mediji,  omogućen im je i pristup Internetu. Tako je u DB Čukarica napravljen moderan program savladavanja upotrebe izvora informacija, kako bi se korisnik osposobio da sam, koristeći potrebne sajtove dobije informacije kako da se  snađe u gradu.

Određena je destinacija – Gardoš, i nakon što su se upoznali sa ovim atraktivnim zemunskim biserom kulture kroz digitalnu enciklopediju (Wikipedia), obučeni su da se, opet putem odgovarajućeg sajta (Plan plus),  organizuju kako da stignu do željene lokacije. Fotografije koje su napravljene iskoristiće se za prezentaciju aktivnosti  Boravka a i da  se usvojeno znanje, putem prepričavanja utvrdi, samim tim  i ojačaju verbalne sposobnosti.
Preostalo je samo da usvojeno znanje postane funkcionalno, pa smo krenuli pravo – na Gardoš.