Projekat „Ozelenimo Lazarevac“ u organizaciji Cevit-a

Датум објаве: 13.11.2015.

Projekat "Ozelenimo Lazarevac" u organizaciji Cevit-a

Centar evropskih vrednosti za implementaciju i toleranciju „CEVIT,“ u saradnji sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda, OŠ „Vojislav Voka Savić“ i Dnevnim boravkom Lazarevac, realizovao je ekološko – inkluzivnu radionicu u okviru projekta „Ozelenimo Lazarevac.“
U okviru današnje radionice korisnici sa učenicima ove škole crtali su na temu zagađivači i prečišćivači vazduha, a nakon toga posadili tuje u dvorištu škole.

Ove aktivnosti imaju za cilj edukaciju i formiranje stavova mladih prema zaštiti i očivanju životne sredine, inkuziju mladih sa smetnjama u razvoju i kao dobrobit za sve – ozelenjavanje sredine u kojoj žive.