Projekat

Датум објаве: 06.02.2013.

Projekat

U saradnji sa gradskom opštinom Savski Venac, sestre Kosara i Marija Stojanović, šahistkinje i međunarodne šahovske sudije, napravile su i realizovale pilot projekat "Deca u šahu". Projekat je obuhvatao rad sa decom oštećenog sluha i decom i omladinom ometenom u razvoju. Nastava se održavala pri Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju i u osnovnoj školi "Anton Skala".

Pilot projekat je započet krajem Februara i njegova realizacija trajala je do početka Juna. Nastava se odvijala jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa. Cilj projekta bio je da se deci sa posebnim potrebama približi šah, koji može imati velike efekte u psihološkom, intelektualnom, kreativnom razvoju, kao i u jačanju sampouzdanja i samostalnom donošenju odluka.

Nakon tri meseca rada održan je i završni turnir u Centru, nakon koga je svim učesnicima u projektu nagrade podelila Julijana Pantić, predstavnica GO Savski Venac. U okviru projekta korisnici su učestvovali i na humanitarnoj simultanci protiv javnih ličnosti koja je održana u osnovnoj školi "Anton Skala".