Prolećna likovno-vajarska radionica u DB Obrenovac

Датум објаве: 05.03.2015.

Prolećna likovno-vajarska radionica u DB Obrenovac

4. mart – Danas je likovni umetnik Jelisaveta Vićić, ispred Kancelarije za mlade opštine Obrenovac posetila DB Obrenovac i održala radionicu. U zajedničkom radu sa korisnicima prepoznavali su i ilustrovali proleće uz pomoć materijala iz prirode i materijala za crtanje i vajanje, kako bi svi korisnici usvojili pojmove koji čine proleće. Vajali su reljefe tehnikama glina i gips. Ovaj rad ima za cilj razvijanje precizne motorike, koncentracije, podsticanje kako ličnog izražavanja tako i usmerenje na grupni rad. Kroz aktivan rad korisnici će se upoznavati sa pojmovima i elementima svih godišnjih doba kao i tenikama likovnog rada. Ova aktivnost ce se sprovoditi u kontinuitetu jednom nedeljno.

Na obostrano zadovoljstvo, ovo je nastavak likovno-vajarske radionice sa volonterima Kancelarije za mlade koja će trajati tokom 2015. godine a na osnovu Protokola o saradnji. Protokol je potpisan 2011. god sa ciljem angažovanje mladih ljudi u raznim vidovima rada sa osobama sa intelektualnim teškoćama kako bi se podstakla senzibilizacija javnosti na osobe sa invaliditetom, a volonterima pružila mogućnost da steknu znanja i veštine vezano za rad u oblasti socijalne zaštite. Cilj je i da se kroz zajedničke aktivnosti podstakne socijalizacija i integracija korisnika i samim ti poboljša kvalitet njihovg života.