„Prozor u prirodu“

Датум објаве: 04.06.2013.

"Prozor u prirodu"

U utorak 04. juna u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ upriličeno je svečano potpisivanje trojnog protokola o saradnji izmedju Centra – Dnevni boravak Stari grad, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fondacije Solidarnost Srbije.

Protokol su potpisali Rajko Marin, direktor Centra, za fakultet prof. dr. Jelena Knežević- Vukčević a za Fondaciju doc. dr. Vladimir Ilić.

Povod za saradnju je realizacija projekta “Prozor u prirodu” koji će pružiti mogućnost korisnicima Boravka da na adekvatan i stručan način upoznaju svet biljaka, drveća i ekologije, a kroz neposredan kontakt sa živim materijalom o kome će se sami starati.

Putem aktivnog i pasivnog učešća, kroz sva godišnja doba, korisnici će, shodno životnom ciklusu biljaka, neposredno upoznavati biljne vrste putem predavanja, sađenja, održavanja i recikliranja, čime će ujedno razvijati i empatiju, odgovornost, kreativnost, a sekundarnom upotrebom biljnog materijala tokom kreativnih radionica, stvaraće ekološka umetnička dela čime će projekat tokom svoje realizacije stvoriti jedan novi svet za korisnike Boravka i za sve njegove učesnike.

Ovakvi programi i projekti značajni su, jer se na ovaj način podiže kvalitet života osoba ometenih u razvoju, razvija se pozitivna slika o sebi, nezavisnost i socijalno prihvatljivi obrasci ponašanja, a s druge strane, razvija se svest građana i empatija za prava i potrebe osoba ometenih u razvoju.

Potpisivanju Protokola i prvoj radionici, prisustvovali su član Gradskog veća Darko Božić, Gradski sekretar za socijalnu zaštitu Nenad Matić i rukovodstvo Centra.