Putujuća muzička radionica

Датум објаве: 01.07.2015.

Putujuća muzička radionica

Na svojoj maloj ‘turneji’ grupa mladih sa autizmom, podržana mladim muzičarkama, održala je mini koncert za korisnike DB Šekspirova. Pevajući popularne operske arije, izvorne narodne pesme i kompozicije popularne muzike pokazali su zavidno umeće i muzikalnost za šta su nagrađeni aplauzima i podrškom.
Druženje je bilo veoma sadržajno i na obostrano zadovoljstvo, uz dogovor o nastavku dalje saradnje.
“Putujuća muzička radionica” nastavlja i dalje da putuje kao projekat Saveza za pomoć osobama sa autizmom, finansirana od strane Ministarstva kulture i informisanja.